Приложения за децентрализирани финанси (DeFi)

DeFi представляват екосистема от финансови приложения, които са изградени върху блокчейн мрежите.

По-конкретно терминът DeFi може да се отнася до движение, което има за цел да създаде прозрачна екосистема за финансови услуги с отворен код, без изискването за разрешения. Тя е достъпна за всички и работи без централен орган. Потребителите могат да поддържат пълен контрол върху своите активи и взаимодействат с нея чрез партньорски (P2P – Peer-to-peer), децентрализирани приложения (Decentralized Apps – Dapps).

Основното предимство на DeFi е лесният достъп до финансови услуги, особено за онези, които са изолирани от настоящата финансова система. Друго потенциално предимство е модулната рамка, върху която е изградена. Оперативно съвместимите DeFi приложения на обществени блокчейн мрежи потенциално ще създадат изцяло нови финансови пазари, продукти и услуги.

Тази статия ще се опита за разясни какво представляват “Децентрализираните финанси”, техните потенциални приложения, възможности, ограничения и др.

Кои са основните предимства на DeFi

Традиционното финансиране разчита на институции като банките да действат като посредници, а съдилищата да предоставят арбитраж в споровете.

Приложенията за децентрализирани финанси не се нуждаят от посредници или арбитри. Кодът уточнява разрешаването на всеки възможен спор и потребителите имат контрол върху средствата си по всяко време. Това намалява разходите, свързани с предоставянето и използването на тези продукти, и позволява създаването на по-удобна и лесна за използване финансова система.

Този нов вид услуги са разположени на върха на блокчейн, което елиминира появата на единични точки на провал. Данните се записват в мрежата и се разпространяват в хиляди възли, което прави цензурата или потенциалното спиране на услугата наистина сложно.

Приложенията за децентрализирани финанси могат да бъдат изградени предварително, ето защо разполагането на такива системи става много лесно и много по-сигурно.

Друго значително предимство на такава отворена екосистема е лесният достъп за хора, които в противен случай не биха имали достъп до финансови услуги. Традиционната финансова система е изградена върху печалбата на посредниците, като техните услуги обикновено отсъстват от места с общности с ниски доходи. С DeFi обаче разходите се намаляват значително и хората с ниски доходи също могат да се възползват от по-широк спектър от финансови услуги.

Какви са потенциалните случаи на използване на DeFi

Вземане и отпускане на заеми

Протоколите за отворено кредитиране са един от най-популярните видове приложения, които са част от екосистемата на DeFi. Отвореното, децентрализирано вземане и отпускане на заеми има много предимства пред традиционната кредитна система. То включва моментално изпълняване на транзакции, възможност за обезпечаване на дигитални активи, без проверка на кредитен рейтинг, и потенциална стандартизация в бъдеще.

Тези услуги за кредитиране са изградени върху обществени блокчейн мрежи, като при тях се свежда до минимум необходимия размер на попечителство и осигуряват надеждни криптографски методи за проверка. Пазарите за отпускане на заеми в блокчейн мрежата намаляват риска за контрагента, правят заемите по-евтини, по-бързи и достъпни за повече хора.

Парични банкови услуги

Приложенията на DeFi по дефиниция са финансови приложения, а банковите услуги са най-честия пример за тяхно приложение. Те могат да се използват и за издаване на стейбълкойни, ипотеки и застраховки.

Блокчейн индустрията се развива, като главният фокус е върху създаването на стейбълкойни. Те са вид криптовалута, която обикновено е обвързана с реален актив, но може с лекота да бъде трансферирана дигитално. Цените на криптовалутите могат да се променят изключително бързо, губейки или увеличавайки своята стойност в пъти. От друга страна децентрализираните стейбълкойни могат да бъдат приети за ежедневна употреба като дигитални пари, които не се издават и контролират от централен орган. Най-известният стейбълкойн към момента е тетъра USDT, който е приравнен с американския долар и ефективно го заменя в света на криптовалутите, като ежедневно прави обороти по-големи от тези на биткойн.

До голяма степен поради броя на посредниците, които трябва да бъдат включени, процесът на получаване на ипотека е скъп и отнема много време. С използването на интелигентни договори застрахователните и юридическите такси могат да бъдат намалени значително.

Застраховката на блокчейн мрежата може да премахне нуждата от посредници и да позволи разпределението на риска между много участници. Това може да доведе до по-ниски премии със същото качество на услугата.

Децентрализирани пазари

Оценката на на тази категория приложения може да бъде предизвикателство за страничните наблюдатели, тъй като сегментът на DeFi предоставя най-голяма възможност за финансови иновации.

Може би някои от най-важните приложения на DeFi са децентрализираните борси (Decentralized Exchanges – DEXes). Тези платформи позволяват на потребителите да търгуват с цифрови активи, без да е необходимо доверен посредник или борса, които да държат техните средства. Търговията се извършват директно между портфейлите на потребителите с помощта на интелигентни договори.

Децентрализираните борси изискват много по-малко работа по поддръжката, което обикновено води до по-ниски такси за търговия, в сравнение с централизираните борси.

Блокчейн технологията може също да се използва за издаването и разрешаването на собствеността върху широк спектър от конвенционални финансови инструменти. Тези приложения биха работили по децентрализиран начин, който редуцира възможността от попечители и елиминира единичните точки на провал.

Платформите за издаване на токени за залог могат да предоставят инструменти и ресурси на емитентите за пускане на токенизирани ценни книжа в блокчейна с адаптивни параметри.

Други проекти могат да позволят създаването на деривати, синтетични активи, децентрализирани пазари за прогнозиране и много други.

Каква роля имат умните договори в децентрализираните финанси

Повечето от съществуващите и потенциални приложения на децентрализираните финанси включват създаване и изпълнение на интелигентни договори. Докато обичайният договор използва юридическа терминология, за да уточни условията на взаимоотношенията между субектите, които влизат в договора, умният договор използва компютърен код.

Условията на умните договори са написани в компютърен код, като те имат уникалната способност да налагат тези условия също чрез компютърен код. Това дава възможност за надеждно изпълнение и автоматизация на голям брой бизнес процеси, които до момента изискват надзор от определен субект.

Използването на интелигентни договори е по-бързо, по-лесно и намалява риска за двете страни. От друга страна интелигентните договори също въвеждат нови видове рискове. След като в компютърния код могат да се появят грешки и уязвимости, стойността и поверителната информация, заключена в интелигентните договори, са изложени на риск.

С какви предизвикателства се сблъскват DeFi

  • Лоша производителност: Блокчейн мрежите са по своята същност по-бавни от централизираните обекти и това се прехвърля и към приложенията, изградени върху тях. Разработчиците на DeFi приложения трябва да вземат предвид тези ограничения и съответно да оптимизират своите продукти.
  • Висок риск от потребителска грешка: DeFi приложенията прехвърлят отговорността от посредниците на потребителя. Това може да доведе до негативен резултат за мнозина клиенти. Проектирането на продукти, които намаляват до минимум риска от грешка на потребителя, е особено трудно предизвикателство, когато се разполагат на върху блокчейн, където транзакциите са необратими.
  • Лош потребителски опит: Понастоящем използването на DeFi приложенията изисква допълнителни усилия от страна на потребителя. За да могат DeFi приложения да бъдат основен елемент на глобалната финансова система, те трябва да осигурят осезаемо предимство, което стимулира потребителите да преминат от традиционната система към тази нова структура.
  • Претрупана екосистема: Намирането на приложението, което е най-удачно за употреба в конкретния случай от потребителите, може да се окаже изключително трудно, като клиентите на DeFi трябва да имат възможност да направят най-добрия си избор. Предизвикателство е не само изграждането на приложенията, но и анализирането за това как те се вписват в по-широката DeFi екосистема.

Каква е разликата между DeFi и отвореното банкиране

Отвореното банкиране се отнася до банкова система, при която доставчиците на финансови услуги на трети страни получават сигурен достъп до финансови данни чрез API. Това дава възможност за свързване на сметки и данни между банки и небанкови финансови институции. По същество той позволява нови видове продукти и услуги в рамките на традиционната финансова система.

DeFi обаче предлага изцяло нова финансова система, независима от настоящата инфраструктура. Децентрализираните финанси понякога се наричат и отворени финанси.

Отвореното банкиране би могло да позволи управлението на всички традиционни финансови инструменти в едно приложение чрез надеждно извличане на данни от няколко банки и институции.

Децентрализираните финанси от друга страна биха могли да позволят управлението на изцяло нови финансови инструменти и иновативни начини за взаимодействие с тях.

Заключителни думи

Децентрализираните финанси са фокусирани върху изграждането на финансови услуги, отделно от традиционната финансова и политическа система. Това би позволило по-отворена финансова система и потенциално би могло да предотврати случаи на цензура и дискриминация по целия свят.

Въпреки нейните предимства, не всичко може да се възползва от предимството на подобна децентрализация. Откриването на случаите на използване, които са най-подходящи за характеристиките на блокчейн системата, е от решаващо значение за изграждането на наистина полезен пакет отворени финансови продукти.

Ако успее в това свое начинание, DeFi ще вземе властта от големите централизирани организации и ще я остави в ръцете на общността, работеща с отворен код, както и на отделните индивиди. Дали това ще създаде по-ефективна финансова система ще се види, след като DeFi е готова за приемане от масовите потребители.

Hodl.bg © 2022. Всички права са запазени.

Съдържанието на този уеб сайт и технологиите, използвани в него, са под закрила на Закона за авторското право и сродните му права. Всички статии други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на “Hodl.bg” ООД, освен ако изрично е посочено друго. Допуска се публикуване на текстови материали само след писмено съгласие на “Hodl.bg” ООД, посочване на източника и добавяне на линк към www.hodl.bg. Използването на графични и видео материали, публикувани в сайта, е строго забранено. Нарушителите ще бъдат санкционирани с цялата строгост на закона.